053 – 203 20 60 sales@hestia-csc.com

Bedrijven

Direct weten wie veiliger ingezet kan worden t.b.v. het zorg- of bedrijfsproces?

Direct weten wie veiliger ingezet kan worden t.b.v. het zorg- of bedrijfsproces?

Het bedrijfsleven staat achter in de rij bij aanpak Corona

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) heeft recentelijk zijn advies richting de overheid met betrekking tot het testbeleid bijgesteld. De overheid zal daarom het testen opschalen tot maximaal 16.000 per dag, waarbij de focus de komende periode zal liggen bij doelgroepen in de zorg. Zelfs indien de overheid deze capaciteit realiseert zal dit onvoldoende zijn om heel Nederland te kunnen faciliteren. Hoe een volgende fase er uit zal zien en welke doelgroepen in staat zullen worden gesteld om getest te worden is nog niet bepaald.

Voor werkgevers betekent deze RIVM richtlijn dat er op korte termijn weinig zal veranderen. Personeel neemt geen risico en blijft bij klachten uit voorzorg soms onterecht thuis. De economische schade kan hiermee snel oplopen in termen van productiviteits- en omzetverlies.

Medewerkers voelen zich vaak onzeker of zij drager van het Corona virus zijn, of mogelijk al een besmetting hebben doorlopen. Bovendien vragen zij zich af of ze directe familieleden of collegae op het werk kunnen besmetten. Dit geeft een gevoel van onveiligheid.

Direct duidelijkheid voor werkgevers

Samen met onze partner Nal von Minden GmbH, een in Duitsland gespecialiseerd diagnostisch bedrijf, levert Hestia Cardiovascular Service Center de Covid Sneltest Service op basis van de NADAL® COVID-19 IgG/IgM Test in Nederland. Binnen 10 minuten kan de test aantonen of er specifieke antistoffen tegen het Corona-virus zijn aangemaakt. 

Deze test is er om u als werkgever:

  • Inzicht te geven of een medewerker besmet is (geweest) en mogelijke immuniteit heeft opgebouwd.
  • Sturing te geven omtrent uw beleid (bij voorkeur in samenspraak met een deskundige  bedrijfsarts uw Arbodienst) m.b.t. de inzetbaarheid van uw medewerkers.
  • Het gevoel van onrust en onveiligheid bij uw personeel en cliënten of klanten te beperken.
  • Te helpen met reductie van onnodig ziekteverzuim en verhogen van de productiviteit
  • Te ondersteunen bij goed werkgeverschap.

Tot maanden na het doorlopen van de Corona besmetting toont de NADAL® COVID-19 IgG/IgM Test de aangemaakte antistoffen aan. Hierdoor kan dus worden aangetoond of uw medewerker zeer waarschijnlijk immuun is, of nog niet besmet is geweest. In het laatste geval kan uw medewerker dus nog besmet worden.

De test is een professioneel diagnostisch hulpmiddel bij de diagnose op (reeds doorlopen) besmetting met het Coronavirus. In combinatie met de heldere instructies over het gebruik van de tests en de richtlijnen bij de uitslagen kan beleid worden gemaakt op de inzetbaarheid van werknemers. Daarnaast bieden wij ook telefonisch support.

Covid Sneltest Service

Voor bedrijven

Elk bedrijf probeert zoveel mogelijk te voldoen aan de richtlijnen om thuis te werken. Voor beroepen waarbij dat niet mogelijk is draagt testen bij tot verantwoorde keuzes.

Door het ontbreken van testcapaciteit voor deze groepen, biedt de Covid Sneltest Service uitkomst. De resultaten van de test dienen altijd beoordeeld te worden door een medisch professional. Uw bedrijfs- of Arbo-arts kan advies en ondersteuning bieden.

Heeft u niet standaard de beschikking over een bedrijfsarts, dan hebben wij partners die u hierbij advies kunnen geven.

De NADAL® COVID-19 IgG/IgM Test:

Onze Covid Sneltest Service biedt:

N

Testkit NADAL® COVID-19 IgG/IgM

N

A-kwaliteit lancetten & pipetten

N

Handleiding en instructies voor gebruik

N

Hestia Coronatest protocol

N

Ondersteuning van een Arbo-arts

N

Ondersteuning van een gediplomeerd verpleegkundige: niveau IV - hoger

Onze Covid Sneltest Service biedt:

N

Testkit NADAL® COVID-19 IgG/IgM

N

A-kwaliteit lancetten & pipetten

N

Handleiding en instructies voor gebruik

N

Hestia Coronatest protocol

N

Ondersteuning van een Arbo-arts

N

Ondersteuning van een gediplomeerd verpleegkundige: niveau IV - hoger

Hoe werkt het?

Hestia CSC levert de Coronatest voor bedrijven als een service samen met onze partners door heel Nederland. Naast een betrouwbare COVID-19 testkit met instructies, is een protocol voor de inzet van de test ontwikkeld op basis van de WHO standaard. Als een interne Arbo arts ontbreek wordt er een gediplomeerd medisch team meegeleverd voor het uitvoeren van de tests. Daarnaast bieden wij telefonische ondersteuning en advies omtrent de inzet en opvolging.

De COVID-19 testkit staat centraal binnen deze service. Hiervan zijn al veel soorten op de markt, waarvan de kwaliteit en betrouwbaarheid sterk uiteen lopen. Hestia levert de in Duitsland ontwikkelde professionele NADAL® COVID-19 IgG/IgM Rapid Test. Voor deze test is één bloeddruppel nodig en na slechts 10 minuten is de uitslag bekend

Het is mogelijk om op uw locatie of op een testlocatie bij u in de buurt te testen. Hiervoor hebben wij een landelijk dekkend netwerk in samenwerking met arbodienstverleners. Wij hebben een test flowchart ontwikkeld waarbij na een 0-meting inzicht bestaat over de inzetbaarheid van werknemers en te nemen vervolgstappen.

Het beleid rondom Corona stellen wij samen met u op. Hierdoor krijgt u regie en grip op verantwoorde inzet van uw werknemers. Met als resultaat tevreden werknemers, verhoogde productiviteit en daling van verzuimkosten.

Bedrijfs- of ARBO arts

Beschikt uw organisatie over een eigen bedrijfs- of Arbo arts?

Dan bieden wij u een test flowchart die in combinatie met de medische uitvraag (anamnese) duidelijkheid geeft over de uitslag, inzetbaarheid, besmettingsrisico’s, mogelijke immuniteit, te nemen vervolgstappen, het te verwachten verloop van de Corona besmetting en het eventuele moment voor een vervolgtest.

Heeft u interesse in de Sneltest Service?

Covid Sneltest Service is een initiatief van Hestia Cardiovascular Service Center BV in samenwerking met Nal von Minden GmbH