053 – 203 20 60 sales@hestia-csc.com

Welke test is wanneer zinvol?

Er zijn talloze testen in omloop om een eventuele besmetting met het Corona virus aan te tonen. De kwaliteit van deze testen lopen uiteen. Voor detectie van besmetting zijn 2 soorten testen toepasbaar.
Test 1: RT-PCR test – ofwel labtest
Test 2: Antistoffen test – ofwel serologische of sneltest
Beide testen hebben specifieke toepassingsgebieden, daarom is het goed om te weten wanneer u welke test kunt inzetten. In dit artikel belichten we de toepasbaarheid, voor- en nadelen van de RT-PCR test waar het RIVM en de GGD de voorkeur aan geeft en de NADAL®️ COVID-19 IgG/IgM antistoffen test die wij hanteren in de Covid Sneltest Service.

De Labtest

De RT-PCR test toont de aanwezigheid van het virus aan in het DNA. Met een wattenstaafje worden geïnfecteerde cellen afgenomen. Zolang het virus in het lichaam aanwezig is kan de RT-PCR test het virus detecteren. Voorwaarde is wel dat het wattenstaafje geïnfecteerde cellen kan oppikken in de neus- en keelholte. En juist op dit punt is de RT-PCR test kwetsbaar. Wanneer de afname niet correct gebeurt, worden geen geïnfecteerde cellen opgepikt. Als het virus zich genesteld heeft in de longen is afname van geïnfecteerde cellen met een wattenstaafje onmogelijk. In voorkomende gevallen resulteert de RT-PCR test in een vals negatieve uitslag. Dat wil zeggen dat iemand ten onrechte virusvrij wordt verklaard. Dus op basis van een test, ongeacht welke, zomaar een diagnose stellen is daarom niet gebruikelijk in Nederland. Het klachtenbeeld is medebepalend. Binnenkort mag iedereen in Nederland met klachten die kunnen duiden op een besmetting zich laten testen met een RT-PCR test. En juist daar heeft het virus een addertje onder het gras; ongeveer 25% is besmet zonder klachten.

Samenvattend kunnen we stellen dat de RT-PCR test bij een goede afname van cellen zeer nauwkeurig kan aantonen of er sprake is van een acute besmetting. Nadeel is dat niet bekend is of een afname succesvol is geweest omdat de test altijd een uitslag geeft; er zit geen ‘controlelampje’ op het testmateriaal of het wattenstaafje. Ook zullen mensen zonder klachten (25%) in de toekomst niet getest gaan worden.

De sneltest

De NADAL®️ COVID-19 IgG/IgM antistoffen test die gebruikt wordt bij de Covid Sneltest Service toont de aanmaak van specifieke antistoffen voor het Corona virus in het bloed aan. Deze antistoffen zijn een reactie van het lichaam gericht op het bestrijden van het virus. Na gemiddeld 4 dagen toont de Nadal test de aanmaak van de IgM antistoffen in het bloed aan. Hiermee wordt net als bij de RT-PCR test een acute besmetting met het virus aangetoond. De nauwkeurigheid van de IgM detectie door de Nadal test is zeer hoog en betrouwbaar, net als de RT-PCR test die iets beter scoort. Maar de onzekerheid van een geslaagde afname en daarmee een succesvolle test, kent de Nadal test in tegenstelling tot een RT-PCR test niet. Binnen 2 minuten geeft het ‘controlelampje’ van de Nadal test aan of de test succesvol is. En zie hier de specifieke kwaliteiten en beperkingen van beide testen.

Na 7 dagen maakt het lichaam de IgG antistof aan. De Nadal test toont deze antistof aan met een sensitieve nauwkeurigheid van meer dan 99,9%, inclusief ‘controlelampje’. Ook nadat het virus uit het bloed verdwenen is. Dus in tegenstelling tot een RT-PCT test toont de Nadal test met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid aan dat iemand besmet is, of besmet geweest is. Het aantonen van een reeds doorlopen besmetting waarbij er geen virus meer in het lichaam aanwezig is de specifieke kwaliteit van de Nadal test. Het toepassingsgebied is juist het detecteren van de besmettingsfase (dag 7 en verder) of het hebben doorlopen van de besmetting (afwezigheid IgM). Dit is belangrijke informatie die in combinatie met andere gegevens zoals de medische uitvraag en de dagelijkse bezigheden het advies bepalen.

Wanneer kunt u de sneltest doen?

De Nadal test kunt u in ieder geval doen als er redenen zijn om te denken dat er besmetting is geweest. Alleen de antistoffen test kan dit aantonen. In de dagelijkse praktijk komen we verschillende test uitslagen tegen. Een aantal mensen testen een IgM (acute besmetting) zonder dat men klachten heeft. Deze asymptomatische positief geteste mensen nemen dan gepaste maatregelen om te voorkomen dat het virus wordt overgedragen. In de strijd tegen verdere verspreiding en besmetting zou iedereen daarom regelmatig getest moeten worden.

Ook de IgM in combinatie met de IgG zien we regelmatig als testuitslag. Deze mensen kunnen potentieel anderen besmetten omdat men het virus nog bij zich draagt. Op basis van de klachten, de testuitslag en dagelijkse bezigheden of werkzaamheden wordt het risico bepaald en bijpassend advies gegeven.

Bij een IgG testuitslag heeft iemand het virus reeds gehad, maar dit gegeven is absoluut geen vrijbrief om alle regels van het RIVM aan de laars te lappen. Hierin zijn wij duidelijk in onze adviezen waarbij we ook aangeven dat een tweede besmetting nog altijd mogelijk is.

Schema verloop virus en diagnostiek mogelijkheden

In de grafiek is weergegeven hoe het virus zich ontwikkeld en wanneer op welke wijze diagnostiek mogelijk is. De RT-PCR test kan reeds voor het ontstaan van klachten het virus aantonen, maar in de praktijk wordt alleen een RT-PCR test uitgevoerd bij klachten. De IgM antistoffen worden na de incubatiefase aangemaakt en zijn in de regel na 4 dagen aantoonbaar tot ongeveer 17 dagen nadien. De IgG antistoffen zijn vanaf dag 7 aantoonbaar en hebben voor een korte periode een overlap met de IgM antistoffen en de aantoonbaarheid op basis van de RT-PCR test. Lang nadat de IgM antistoffen verdwenen zijn en de RT-PCR test niet meer zinvol is toont de Nadal test de aanwezigheid van IgG antistoffen aan.