053 – 203 20 60 sales@hestia-csc.com

Direct duidelijkheid

Wilt u weten of u besmet bent (geweest) met het Corona-virus? Laat het testen!

Corona Sneltest Service

Voor particulieren

De afgelopen weken hebben wij honderden particulieren vanuit heel het land getest op besmetting met het Corona-virus. De vraag is groot. Waar kunt u heen als u zich zorgen maakt en wilt laten testen op Corona? Online vindt u talloze aanbieders van sneltesten. Hoe vindt u de juiste?

Wij werken met een zogeheten serologische test, deze toont antistoffen in het bloed aan. Zowel in de fase waarin u nog ziek en mogelijk besmettelijk bent, als in de fase waarin u weer beter bent en waarschijnlijk immuniteit aan het opbouwen bent. De test die gebruikt wordt in onze Sneltest Service is de De NADAL® COVID-19 IgG/IgM Test. Nal von Minden GmbH, onze Duitse partner met ruim 40 jaar ervaring in ontwikkeling van medische testen, heeft deze test ontwikkeld en uitvoerig getest.

Voor de test is slechts één bloeddruppel nodig en na 10 minuten is de uitslag van de test bekend. Tijdens het wachten, wordt de anamnese (ziektegeschiedenis) samen met u doorgenomen. Bij ons krijgt u namelijk niet alleen uw testuitslag. Wij geven u persoonlijk advies op basis van de testuitslag, een vragenlijst die u vooraf invult en het adviesgesprek met een van onze medisch professionals.

Het testen op Corona geeft duidelijkheid en rust. Onze Sneltest Service is er niet alleen voor bedrijven en zorginstellingen, ook voor particulieren is het mogelijk om bij ons te testen op het Corona-virus. Daarvoor kunt u langskomen op onze locatie in Losser. We verwachten binnenkort de testcapaciteit voor particulieren uit te breiden zodat u zich ook op andere locaties in het land kunt laten testen.

 

Waarom zou u zich laten testen?

U kunt zich bij ons laten testen op Corona als u:

N

vermoedt Corona te hebben gehad en meer zekerheid wilt

N

last heeft van hooikoorts en niet onnodig in quarantaine wilt

N

een vitaal beroep heeft en niet thuis kunt werken

N

zich zorgen maakt en meer duidelijkheid wilt

N

uw werkgever* wilt dat u weer werkzaam bent op locatie

N

niet op voldoende testcapaciteit van de overheid wilt wachten

* Uw werkgever kan de kosten voor de test eventueel vergoeden. Overleg dit met uw werkgever en geef bij het maken van de afspraak aan wie uw werkgever is en vermeld daarbij de facturatiegegevens.

Wij houden u op de hoogte

Wilt u geïnformeerd blijven over onze Sneltest dienstverlening? Meld u zich dan aan voor onze periodieke nieuwsbrief.

De NADAL® COVID-19 IgG/IgM Test:

Hoe betrouwbaar is de test?

Het testen op Corona kan op twee manieren. Eén daarvan is het aantonen van antistoffen in het bloed.

Er zijn twee typen antistoffen die aangemaakt worden en aantoonbaar zijn.

 • De IgM antistoffen worden in de beginfase aangemaakt
 • De IgG antistoffen worden ongeveer 7 dagen later aangemaakt

Beide antistoffen kunnen wij met een zeer hoge nauwkeurigheid aantonen. De IgG antistoffen zijn de belangrijkste om aan te tonen. Deze antistoffen zijn vrij vroeg na het optreden van de klachten aantoonbaar. Daarnaast zijn de IgG antistoffen tot enkele maanden na het doorlopen van het Coronavirus nog aantoonbaar. De nauwkeurigheid van de IgG antistoffentest is als volgt:

 • Diagnostische sensitiviteit: > 99,9%
  Dit wil zeggen dat nagenoeg 100% van de positieve testuitslagen terecht positief zijn, dus met bijna 100% zekerheid is er sprake geweest van een besmetting
 • Diagnostische specificiteit: 99,5%

  Dit wil zeggen dat vrijwel zeker de negatieve testuitslagen terecht negatief zijn, dus dat vrijwel zeker er geen sprake is geweest van een besmetting.

 

Hoe werkt het?

De bloedtest alleen is echter onvoldoende om tot een oordeel te komen over uw specifieke situatie. Voor een totaalbeeld is het van belang dat wij uw situatie zo nauwkeurig mogelijk in beeld hebben. Daarom ontvangt u voorafgaand aan de afspraak met ons een uitnodiging voor het invullen van een medische vragenlijst. Deze dient u zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden. Op basis van uw antwoorden, het vraaggesprek tijdens de afspraak en het testresultaat bespreken wij uw uitslag en het bijhorende advies.

Wij geven altijd uitleg over de uitslag in relatie tot uw (mogelijke) klachten. Daarnaast vinden wij het belangrijk om u van een gedegen advies te voorzien. Wat betekent de uitslag voor uw dagelijkse bezigheden of voor uw werkzaamheden? Wat zijn uw risico’s op besmetting en wat is de kans dat u anderen kunt besmetten? Het afnemen van een test is bij ons dus veel meer dan alleen een bloeduitslag.

De test vindt plaats op onze locatie aan de Pol 23 in Losser. Op werkdagen kunt u zich laten testen op een moment dat voor u het beste uitkomt.

De test kost € 39,50 per persoon. Betalen gaat contactloos via pin.

Bent u ziek of heeft u klachten die mogelijk duiden op Corona, dan kunt u niet langskomen. Blijft u dan thuis en laat u zich testen als u weer beter bent.

Wat u moet weten over Corona en antistoffen:

 • De incubatiefase (de tijd tussen besmetting en het hebben van klachten) duurt 0 tot 14 dagen, gemiddeld duurt deze fase 5 à 6 dagen.
 • Direct na de incubatiefase worden de IgM antistoffen aangemaakt door het lichaam, vanaf de 3e dag zijn deze aantoonbaar in het bloed; dit is de acute infectiefase.
 • Ongeveer 7 dagen na de incubatiefase maakt het lichaam ook de IgG antistoffen aan, deze zijn dan samen met de IgM antistoffen aantoonbaar in het bloed; de overgangsfase.
 • Gemiddeld duurt het 11 tot 17 dagen na klachtenvrij zijn voordat iemand helemaal genezen is.
 • Na enige tijd zijn alleen nog de IgG antilichamen aantoonbaar in het bloed, in de regel is er dan sprake van genezing, er is geen zekerheid op immuniteit.
 • Ongeveer 25% van de besmettingen verloopt zonder klachten, dit heet asymptomatisch.
 • Het aantal antistoffen dat aangemaakt wordt, is in de regel afhankelijk van de mate van besmetting (hoge concentratie virus – veel antistoffen).
 • Bij een zeer milde besmetting kunnen de aantallen antistoffen beneden detectieniveau zijn, vaak is de besmetting dan zonder (herkenbare) klachten verlopen.
 • Een IgG uitslag geeft geen garantie op immuniteit en het is nog altijd mogelijk om anderen te besmetten door virusdeeltjes die later opgepikt worden door te geven.
 • Ongeacht de uitslag van de antistoffen test dient u zich altijd te houden aan de algemene richtlijnen voor afstand, hoesten en handhygiëne.

 

Ervaringen van testers

“Nu ben ik gelukkig getest en ben ik thuis gebleven.”

“Mijn ervaring met Covid-19 is niet al te slecht. Ik heb een aantal dagen koorts gehad, geen reuk en smaak voor ongeveer een week en had rode bultjes op mijn lichaam voor een paar dagen. Dit zijn allemaal relatief lichte klachten. Daarom was er op het begin ook geen verwachting dat ik Corona zou hebben, maar toen ik getest werd bij Hestia bleek dit toch anders. De test werd zeer professioneel uitgevoerd met de nodige beschermende kleding en natuurlijk een vriendelijke en geruststellende houding. Gedurende de opvolgende tests werd er vooruitgang geboekt, maar de besmettelijke fase duurde toch langer dan gehoopt. Ik heb alle fasen van de besmetting meegemaakt bij het testen. Elke week ben ik getest. In de eerste twee weken had ik de IgM, wat duidt op de primaire infectiefase. In de 3e en 4e week had ik de IgM met IgG als testresultaat. Dit is de overgangsfase voor de antistoffen en betekent dat mijn lichaam het virus de baas is geworden. In de 5e week was de uitslag alleen nog de IgG.

Uiteindelijk ben ik 3 weken in thuisisolatie gebleven, daarna ben ik weer naar buiten gegaan en ben ik extra voorzichtig geweest. Nu ik weet dat ik volledig genezen ben blijf ik voorzichtiger dan ik voorheen was. Want je kunt zomaar weer ziek worden of per ongeluk iemand anders besmetten door bijvoorbeeld het oppikken van het virus via een winkelwagentje.

Als ik mij niet had laten testen had ik waarschijnlijk niet eens geweten dat ik Corona had. Dat is achteraf best wel een eng idee omdat ik dan zomaar andere had kunnen besmetten. Nu ben ik gelukkig getest en ben ik thuis gebleven.”

Jeffrey de Vries

“Een bevestiging van mijn vermoeden dat ik reeds Corona gehad heb.”

“Dit wintersport seizoen ben ik in Sölden werkzaam geweest in de horeca. Ten tijde van Corona uitbraak medio maart ben ik samen met een collega getest middels een RT PCR test. Met deze laboratoriumtest wordt met een wattenstaafje materiaal afgenomen. Uit deze test bleek dat ik niet besmet was, terwijl ik wel klachten had. Mogelijk ben ik eind februari besmet geraakt. Bij terugkomst in Nederland begin april heb ik mij laten testen door Hestia. Ik wou graag weten of ik besmet ben geweest en of ik op dat moment nog een mogelijke bron van besmetting zou kunnen zijn. Want in dat geval zou ik niet kunnen werken. Uit de antistoffentest van Hestia bleek dat ik de IgG scoorde, wat betekent dat ik Corona gehad heb. Dit testresultaat past bij de verschijnselen en klachten die ik doorlopen heb in Oostenrijk. Dat de RT PCR test negatief bleek kan verklaard worden uit het feit dat er ruim twee weken zat tussen het ontstaan van mijn klachten en het uitvoeren van de RT PCT test.

Voor mij betekende de testuitslag van Hestia een bevestiging van mijn vermoeden dat ik reeds Corona gehad heb. Daarnaast hoefde ik niet meer in thuisisolatie waardoor ik weer aan de slag kon, uiteraard met het naleven van de regels zoals 1.5 meter afstand en frequent handen wassen.

Marco Padberg

Wilt u zich laten testen op Corona?

Covid Sneltest Service is een initiatief van Hestia Cardiovascular Service Center BV in samenwerking met Nal von Minden GmbH